प्रवेश चालू आहे ! त्वरा करा !

संपादन

माध्यमिक शालांत परीक्षेतील प्रथम आलेले विद्यार्थी


अ.
क्र.

विद्यार्थ्यांचे नाव

टक्केवारी

वर्ष

बोर्ड

वाघ शीतल केशव

५६.१३

२००५

नाशिक

दाते योगिता उत्तम

६८.५३

२००६

नाशिक

शिंदे योगिता सुधाकर

६२.७६

२००७

नाशिक

आहेर माधुरी चंद्रभान

७१.००

२००८

नाशिक

आहेर शीतल पांडुरंग

७९.३८

२००९

नाशिक

मत्सागर दिपाली विष्णू

८६.७३

२०१०

नाशिक

ताजने ऋषिकेश दत्तात्रय

७९.४५

२०११

नाशिक

बेलेकर ऋतुजा संजय

८८.५५

२०१२

नाशिक

खैरनार पूजा गोपीनाथ

७२.००

२०१३

नाशिक

News

सर्व शाखा/संस्थांसाठी महत्त्वाचे जलद दुवे


Events