प्रवेश चालू आहे ! त्वरा करा !

प्रयोगशाळा व संगणक प्रयोगशाळा

भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र तसेच संगणक विषयाची सुसज्ज प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे.

News

सर्व शाखा/संस्थांसाठी महत्त्वाचे जलद दुवे


Events